Yeterlilik Test Sonuçları

Samsun Ticaret Borsası Özel Kontrol Laboratuvarı; laboratuvarda uyguladığı analiz metotlarının, laboratuvar çalışanlarının, laboratuvar çevre koşullarının performansının izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası yeterlilik testleri programlarına katılmaktadır. Buralardan gelen sonuçlar değerlendirmeye alınarak laboratuar çalışmalarının kaliteli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Aşağıda laboratuvarımızın katıldığı yeterlilik testleri tablolar halinde verilmiştir. Tabloda değerlendirme sütunundaki harflendirme;

A: Analiz uygundur
B: Analiz kabul edilebilir, ancak problemin irdelenmesi gerekmektedir
C: Analiz kabul edilemez, düzeltici faaliyet uygulanmalıdır.
şeklinde değerlendirilmelidir.