Hakkımızda
Laboratuvarımız T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 03/10/2003 tarihinde Kuruluş İzin Belgesini; 17/09/2004 tarihinde de Çalışma İzin Belgesini alarak Samsun Ticaret Borsası bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır.
Hakkımızda

Laboratuvarımızda, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak 01/10/2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında, gıda maddelerinde fiziksel, kimyasal,  ağır metal ve mikotoksin analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız, müşteri memnuniyetini esas alan kalite politikasıyla en doğru ve güvenilir analizleri hedeflemektedir. Müşteri şikayetleri ve görüşleri laboratuvarımız tarafından bir geliştirme ve iyileştirme fırsatı olarak görülmekte ve bu şekilde değerlendirmeye alınmaktadır. Müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve ticari sırların korunması laboratuvar yönetimimiz tarafından güvence altına alınmıştır.

Müşterilerimiz tarafından mevcut yaptığımız analizlerin dışında hizmet alanımızda olması şartıyla yeni analiz talepleri olması durumunda   bunları değerlendirmeye alarak karşılanabilirliği müşterilerimize bilgilendirilmektedir.

Eğitimli, yetkin ve dinamik kadrosuyla kurumumuz kalitesini ve analiz çeşitliliğini sürekli arttırarak sektöründe öncü olmayı kendine hedef belirlemiştir.