Staj Başvuru Bilgileri

Staj başvurusu kabul edilecek okul ve bölümler: 

Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Ziraat Fakültesinin Gıda, Kimya, Biyoloji bölümleri

Meslek Yüksekokullarının; Gıda Teknolojisi, Kimya, Et Ürünleri, Süt ve Ürünleri, Tarımsal Laboratuvar ve laborant bölümleri

Zorunlu yaz stajı için Ocak ayından başlayıp Mayıs sonuna kadar kurumumuza ön başvurularyapılır. Kabul Edilebilir sebeplerden oluşabilecek gecikmelerde; planlanan stajyer öğrenci durumu ve laboratuvarımızın iş yükü dikkate alınarak staj başvurusu değerlendirilir.

Staj başvurusu, kurumumuzun web sitesinde yer alan başvuru formu doldurularak,  şahsen ya da mail ile yapılabilir.

Kabul edilen stajyer öğrencilerin listesi, laboratuvarın iş yükü de dikkate belirlenir ve başvuruların bitimini takip eden ilk hafta içinde web sitemizde yayımlanır. Ayrıca başvuran öğrencilere telefon ya da mail ile bilgi verilir.

Staja kabul edilen öğrenciler okulları tarafından kurumumuzca onaylanması istenen zorunlu staj formu vb. evrakları staj döneminden önce kurumumuza onaylatırlar.

Laboratuvarımızda staj yapması okulu tarafından da onaylanan öğrenci onay formu (resimli) ve okulu tarafından yapılmış staj süresini kapsayan sigorta bildirgesini staj döneminden önce kurumumuza ulaştırır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5.maddesi b bendine göre ‘Staj yapan öğrencilere iş kazası meslek hastalığı ve hastalık sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar 4.maddenin 1.fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar’. Bu düzenleme ile ilgili sigorta pirim ödemeleri öğrencilerin okulları tarafından karşılanacaktır. Sigorta girişi yapılmayan stajyer öğrencinin kurumumuzda staja başlatılmaması kanuni zorunluluktur.

Kurumumuzca staj başvurusu kabul edilen öğrencilere, herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

Gönüllü staj başvuruları yaz dönemi dışında (Temmuz-Ağustos ayları haricinde) değerlendirilir. Gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerin de sigorta yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir.

Zorunlu yaz stajı, öğrencinin okulu tarafından istenen iş günü kadar uygulanır. Kurumumuzda Stajların başlangıç günü Temmuz ayının ilk pazartesi günüdür. (Kurumuzun gerekli görmesi durumunda staj başlangıcı 1 hafta ertelenebilir.)

Staja devam zorunludur.

Stajyer öğrenciler, staj defterlerini, staj bitimini müteakip, ilgili birim sorumlularına teslim ederler. İlgili birim sorumlusu staj defterlerini 3 gün içinde inceleyip onaylar.

Staj bitiminde stajyer öğrencilerin okul tarafından istenen puanlama cetvelindeki ilgili kısımlar, Eğitim sorumlusu ve ilgili birim sorumluları tarafından beraberce değerlendirilip okulun istediği değerlendirme sistemine göre not ya da puan verilir. Bu değerlendirmeyi öğrenci göremez, stajın tamamlanmasına dair resmi yazı ile birlikte okuluna posta ile gönderilir.