Karar Kuralı

Müşteri, deney sonuçları için bir şartnameye veya standarda uygunluk beyanı talep ettiğinde (örneğin geçti/kaldı, tolerans içi/tolerans dışı);

  • Değerlendirileceği beyan edilen karar kuralı durumlarına göre belirlenir.
  • Karar kuralı uygulandıktan sonra ortaya çıkan sonuç doğrultusunda raporda uygunluk beyanı yapılır.
  • Yasal otoritenin uygulanmasını istediği bir karar kuralı var ise o uygulanır.