Türkak Akreditasyon Belge Yenileme Denetimi Başarıyla Tamamlandı...
İlk kez 2009 yılında” Yağlı Kuru Meyvelerde Aflatoksin Analizi” başlığında akredite olan laboratuvarımız, yıllar içinde akredite analiz yelpazesini genişletmiş ve akredite konu başlığını 14’e çıkarmıştır.
Türkak Akreditasyon Belge Yenileme Denetimi Başarıyla Tamamlandı...

Laboratuvar faaliyetlerimizin ISO 17025 standardına uygunluğu, her yıl gözetim denetimleriyle, dört yılda bir ise belge yenileme denetimleriyle TÜRKAK denetçileri tarafından tetkik edilmektedir.  Bu yıl belge yenileme denetimimiz TÜRKAK denetçileri İbrahim Samet Karadavut ve Yasemin Gürel’den oluşan denetim ekibi ile başarılı şekilde gerçekleşmiştir.


10-11 Temmuz 2017 tarihinde baş denetçi İbrahim Samet Karadavut tarafından hem dokümantasyon sistemi, 18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde ise Yasemin Gürel tarafından teknik kısım incelenmiş ve akreditasyon kapsamımız doğrultusunda analizler yapılmıştır.


Faruk Ünyeli Laboratuvar Müdürü, Elif MERCAN ÜNYELİ Kalite Yöneticisi, Gani AKGÜL Kimyasal Laboratuvar Birim Sorumlusu, Asena PERÇİN Fiziksel Laboratuvar Birim Sorumlusu, Uğurcan KORKMAZ Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu, Ahsen Özgür ise laboratuvar personeli olarak denetimde yer almıştır.