Karar Kuralı
Müşteri, deney sonuçları için bir şartnameye veya standarda uygunluk beyanı talep ettiğinde (örneğin geçti/kaldı, tolerans içi/tolerans dışı);
Karar Kuralı

-   Değerlendirileceği aşağıda beyan edilen karar kuralı durumlarına göre belirlenir

-   Karar kuralı uygulandıktan sonra ortaya çıkan sonuç doğrultusunda raporda uygunluk beyanı yapılır.

-   Yasal otoritenin uygulanmasını istediği bir karar kuralı var ise o uygulanır.